تگ / الکترود کمکی

    درحال بارگذاری مطالب...
  • الکترود کار، کمکی و رفرنس

    الکترودها در علم الکتروشیمی نقش بسیار مهمی دارند. این اجزا مهم برای انجام و اندازه‌گیری واکنش‌های الکتروشیمی استفاده می‌شوند و از آنها برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان الکتریکی استفاده می‌شود. انواع  الکترود…