Work place in the system control room. Selective focus.

از 1371 تا به امروز ...

شركت مهندسی بهپژوه از سال 1371 تاسیس و تا به امروز به خدمات خود در زمینه های تخصصی فنی و مهندسی خود ادامه داده است.

از مهمترین سوابق شرکت ارائه راهکارهای نوین برای حل معضلات و چالش های موجود در بخش های مدیریت و راهبری ترافیک شهری، کنترل صنعتی و ایمن سازی سامانه های مبادله پیام و داده بوده است. در ادامه با کسب و ارتقاء دانش پایه جهت رفع نیازهای کشور اقدام به طراحی و ساخت آنالایزرهای الکتروشیمیایی نمودیم که به لطف خدا و استفاده از ظرفیت های دانش بنیان مجموعه توانستیم اولین تولید کننده آنالایزر و میکرو آنالایزر های الکتروشیمی باشیم، به طوری که امروز بیش از ۱۰۰ دانشگاه و مراکز تحقیقاتی این تجهییز آزمایشگاهی را از ما خریداری نموده اند.

Behpajooh_chemistry

خدمات الکتروشیمی

شرکت به‌پژوه

خدمات اتوماسیون