نویسنده / Fahimeh_alaei

  درحال بارگذاری مطالب...
 • انرژی تجدیدپذیر و انرژی تجدیدناپذیر

  در این مقاله با  انرژی تجدیدپذیر و انرژی تجدید ناپذیر، منابع، مزایا، معایب و چالش های موجود آشنا خواهیم شد. انرژی تجدیدپذیر چیست انرژی تجدید پذیر به آن دسته از منابع انرژی گفته…

 • پلاروگرافی

  پلاروگرافی

  یک الکترود مفید برای مطالعه ولتامتری در محلول راکد الکترود قطره جیوه (DME)، شامل یک ردیف پیوسته از قطرات ریز جیوه است و این قطرات تحت فشار از یک لوله موئین شیشه…

 • الکترود کار، کمکی و رفرنس

  الکترودها در علم الکتروشیمی نقش بسیار مهمی دارند. این اجزا مهم برای انجام و اندازه‌گیری واکنش‌های الکتروشیمی استفاده می‌شوند و از آنها برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان الکتریکی استفاده می‌شود. انواع  الکترود…

 • خوردگی یک شهر

  خوردگی

  خوردگی چیست خوردگی: تخریب یا فاسد شدن یک ماده در اثر واکنش با محیطی که در آن قرار دارد را خوردگی گویند. محیط خورنده: محیط های خورنده مانند محلول های آبی،اتمسفر،آب دریا،محلول…

 • استاندارد اولیه

  محلول استاندارد

  محلول استاندارد چیست؟ محلول استاندارد محلولی است که غلظت آن به طور دقیق مشخص باشد. روش تهیه محلول استاندارد محلول استاندارد معمولاً با حل کردن یک استاندارد اولیه در یک حلال مناسب مانند…