پروژه ها

کارهای روزمره ما در اینجا ارائه شده است،
ما آنچه را دوست داریم انجام می دهیم. مطالعات موردی، ارائه ویدئو و عکسبرداری.

بندر پتروشیمی پارس جنوبی

سیستم اتوماسیون اسکله شماره شش بندر پتروشیمی پارس جنوبی

احیاء کارخانه آلومینیوم هرمزگان

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون دیگهای سالن

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پروژه بهینه سازی سیستم اتوماسیون واحد قلع اندود

صنایع شیمیائی اصفهان

مونیتورینگ واحد HEXOGEN