اتوماسیون مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پروژه بهینه سازی سیستم اتوماسیون واحد قلع اندود

اتوماسیون فولاد مبارکه

عنــوان پـــروژه

پروژه بهینه سازی سیستم اتوماسیون واحد قلع اندود مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

شـــرح پـــروژه

قبل از اجرای این پروژه ، عملیات کنترل خط قلع اندود توسط5 عدد PLC سری S5 و چندین PLC S5 محلی دیگر،همراه با نرم افزار مونیتورینگ Citect و شبکه اترنت بسیار قدیمی Sinec H1 صورت می پذیرفت.قدیمی بودن CPU ها،بالا بودن هزینه های تعمیر و نگهداری،عیب یابی مشکل،عدم کنترل صحیح و مناسب خط و نیز عدم وجود سیستمهای گزارش گیری،آرشیو ینگ و سیستمهای مدیریتی و بسیاری مشکلات دیگر از جمله عواملی است که منجر به تعریف، پیاده سازی و اجرای این پروژه گردید.

شرکت ما با تغییر سیستم کنترل و تعویض CPU های قبلی و جایگزینی آنها با PLC های سری S7-400 و S7-300 و نرم افزار PCS7 و پیاده سازی شبکه های پروفیباس، اترنت صنعتی و رینگ فیبرنوری در مرحله اول اقدام به بر طرف نمودن مشکلات فنی و کنترلی مذکور شده و سپس در مرحله بعد با پیاده سازی سیستمهای گزارش گیری آرشیوینگ، SPC و ارتباط با MIS و با دراختیار گذاشتن پارامترهای مورد نیاز مدیران واحد،گام بسیار مهمی را در حل مشکلات تولیدی برداشته است.

کارفــــــرما:

  • مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

موقعیت

  • اصفهان، مبارکه

زیرشاخه

  • اتوماسیون