عنــوان پـــروژه

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون دیگهای سالن احیاءکارخانه آلومینیوم هرمزگان (هرمزال).

شـــرح پـــروژه

در این پروژه هدف نصب وراه اندازی کلیه تجهیزات کنترل فرایند (اتوماسیون ، برق وابزار دقیق ) و سیستم پیچینگ واینترکام در سالن های واحد احیاء کارخانه  هرمزال برای 228 دیگ مورد استفاده در پروسه تولید آلومینیوم  بوده است.

در این پروژه شرکت پیمانکار مادر شرکت FATA ایتالیا و مشاور وناظر فنی شرکت ناموران و محل اجرا شهرستان بندر فولادسازی عباس بوده است.

کانکشن و ساپورت

انجام بالغ بر 43000 کانکشن وتست آنها،تهیه،نصب واجرای 1300 عدد ساپورت (با وزن مجموع بالغ بر80000 کیلوگرم) در ارتفاع 3 تا 20 متر.

کابل کشی

80000 متر اجرای انواع کابلهای کنترل،قدرت و فیبرنوری

تابلوهای برق

نصب بیش از 1100 دستگاه تابلوهای مختلف و واحدهای کنترل DCCU.

اتاقهای کنترل

اجرای اتاقهای کنترل وفرمان برقراری امکان ارتباط آنها با تجهیزات سایت.

دیگ آلومینیوم

تست وپیش راه اندازی 228 دستگاه دیگ آلومینیوم می باشد که در مدت زمانی کمتر از مدت زمان پیش بینی شده.