اتوماسیون بندر پتروشیمی پارس جنوبی

سیستم اتوماسیون اسکله شماره شش بندر پتروشیمی پارس جنوبی

شـــرح پـــروژه

این پروژه شامل انجام سیستم کامل اتوماسیون اسکله شماره 6 بندر پتروشیمی پارس جنوبی بوده است که دارای دو سیستم DCS  و ESD می باشد. در این پروژه برای سیستم DCS،از PLC S7-400H با قابلیت ردوندانسی و دو سرور و چهار عدد کلاینت استفاده گردید.

 

کارفــــــرما:

  • پتروشیمی پارس جنوبی