تگ / انتقال جرم

    درحال بارگذاری مطالب...
  • انتقال جرم و همرفت

    در این مقاله روشهای انتقال جرم شامل انتشار، مهاجرت و همرفت، قانون فیک و معادله نرنست پلانک مورد بررسی قرار می گیرد.همچنین این نوشته پیش زمینه ای برای مطالعات در زمینه  الکترود…