دسته بندی / الکتروشیمی / پیش نویس

    درحال بارگذاری مطالب...
  • استاندارد اولیه

    محلول استاندارد

    محلول استاندارد چیست؟ محلول استاندارد محلولی است که غلظت آن به طور دقیق مشخص باشد. روش تهیه محلول استاندارد محلول استاندارد معمولاً با حل کردن یک استاندارد اولیه در یک حلال مناسب مانند…