صنایع فولاد

برخی از مهمتریین نمونه کارهای اتوماسیون و ابزار دقیق انجام شده توسط گروه مهندسین شرکت فنی و مهندسی به‌پژوه در صنایع فولاد.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

پروژه بهینه سازی سیستم اتوماسیون واحد قلع اندود

فولاد سازی و نورد پیوسته سبا

اتوماسیون انباشت و برداشت گندله فولاد سازی و نورد

پروژه کوره قوس الکتریکی

کوره قوس الکتریکی (EAF) مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان