پروژه اتوماسیون سیلو

تهیه ، نصب و اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون سیلوی یکصد هزار تنی

اتوماسیون سیلو گرمسار

عنوان پـــروژه

پروژه اتوماسیون سیلوی 100 هزار تنی گرمسار.

شــرح پـــروژه

این پروژه با هدف اتوماسیون سازی کنترل تجهیزات موجود در سیلو در جهت افزایش سرعت کار (به نحوی که بطور همزمان چندین پروسه کاری از قبیل بارگیری سیلو ، تخلیه ، چرخش های انتخاب مواد مختلف اجرا گردد) ، انتخاب کوتاهترین مسیر انتقال گندم به صورت خودکار و پایین آوردن احتمال خطا در سیستم به انجام رسید.

کارفــــــرما

  • شرکت توسعه سیلوها

مدت اجرا

  • 1 سال (98-99)

نوع پروژه

  • خدمات تخصصی (PC)