مدیرعامل شرکت بهپژوه در حال مصاحبه‌ی تلویزیونی

همه چیز در رابطه با نمایشگاه ایران ساخت

یازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت برگزار شد. در این نمایشگاه که امکان بازدید برای عموم فراهم بود، استقبال و بازدید خوبی از نمایشگاه انجام شد به طوری که شرکت های تولید کننده تجهییزات داخلی با نمایش محصولات و ظرفیت های خود به هرچه کم رنگ تر کردن فاصله خود با صنعت پرداختند.

در میان همکاران محترم شرکت کننده تعداد پرشمار شرکت های دانش بنیان به چشم میخورد، به طوری که یکی از مهمتریین محور های نمایشگاه را بخش استراتژی های راهبردی کشور تشکیل می‌داد که عمده این تولیدات را تجهییزات فناوری پیچیده‌ای (High Tech) تشکیل می‌داد که توسط شرکت های دانش بنیان طراحی و بومی سازی شده بود.

بهپژوه به عنوان یکی از غرفه دارن این نمایشگاه با سابقه حضور چندین ساله همواره سعی کرده که این گردهمایی را فرصتی خوبی برای تجدید دیدار با مشتریان و شرکای مهم خود ببیند و علاوه بر این با آشنایی با دوستان جدید جامعه خود را بزرگتر از قبل کند.

در ادامه تصاویری از غرفه نمایشگاه امسال بارگزاری شده و ویدئو تهیه شده تا شما را با حال هوای نمایشگاه بیشتر آشنا کند.

غرفه شرکت بهپژوه در نمایشگاه تجهییزات ایران ساخت

یک بازدید کننده در حال بازدید از غرفه بهپژوه در نمایشگاه ایران ساخت

یک غرفه دیزاین شده در نمایشگاه تجهییزات ایران ساخت
یک غرفه دیزاین شده در نمایشگاه تجهییزات ایران ساخت

مدیرعامل شرکت بهپژوه در حال مصاحبه‌ی تلویزیونی

 

 

 

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید