پروژه های مشاوره

1- ارائه خدمات کارشناسی،مشاوره فنی وتهیه طرح های اصلاحی وبهینه جهت تجهیزات وسیستم های موجود درزمینه برق، مکانیک ، سازه ،کنترل ،اتوماسیون ، ابزاردقیق مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
2- ارائه مشاوره فنی وتهیه طرح های اصلاحی وبهینه سازی جهت تجهیزات وسیستم های موجود در کلیه نواحی در زمینه برق و ابزار دقیق ، سخت افزار و نرم افزار،کنترل و اتوماسیون صنعتی ، مانیتورینگ و درایو مجتمع فولاد هرمزگان
3- ارائه خدمات مشاوره ای برای HMI واحد اسید شوئی نورد سرد
4- مشاوره اتوماسيون كارخانه فولاد آلياژي