پروژه های برقی

1- تهيه و اجرای سيستم دوربين های مدار بسته نواحی فولاد سازی و ريخته گری مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
2- عمليات نت تجهیزات تاسيسات برق و روشنايي مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
3- قرارداد باز بهينه سازي برقی (برق، اتوماسیون وابزاردقیق 1 و 2) شرکت فولاد هرمزگان
4- اجرای کارهای برقی وابزار دقیق در نواحی مختلف شرکت فولاد هرمزگان
5- پروژه فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی(فهام)
6- پروژه تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق
7- اجرای پروژه های برقی مترو