کنترلر دما و رطوبت
Humidity & Temperature Controller
BHTC-100
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
ترانسمیتر دما و رطوبت
Humidity & Temperature Transmitter
BHT-C1D-C4S
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
ترانسمیتر دما
Temperature Transmitter
BTT-C1N-C4D
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
ترانسمیتر دما و رطوبت
Humidity & Temperature Transmitter
BHTC-C1N-C4S
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
ترانسمیتر دما
Temperature Transmitter
BTT-C1D-C4D
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
مبدل خط کش سینوسی به دیجیتال
Convertor
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
کنترل و مانیتورینگ سطح سیالات
Level Meter
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد