محصولات الکتروشیمی شرکت مهندسی بهپژوه

شرکت مهندسی بهپژوه نزدیک به سه دهه در زمینه تولید و ارائه تجهیزات الکتروشیمی مشغول فعالیت می باشد که اخذ تائیدیه سازنده انحصاری بودن تجهیزات مهندسی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کسب رتبه ابتکار از سیزدهمین جشنواره خوارزمی، ثبت اختراع دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات و همچنین دستگاه الکترود دیسک چرخان، صدور تاییدیه کارایی عملکرد مطلوب دستگاههای آنالیز کننده از اساتید صاحب نام الکتروشیمی در سراسر کشور و بالاخره ارائه و نشر مقالات متعدد منتشر شده در ژورنال های معتبر علمی در دنیا از جمله دستاوردهای آن بوده است.

BHP-2066 آنالیز کننده الکترو شیمیایی
Electrochemical Analyser System Potentiolstat/Galvanostat Model : BHP 2066
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
BHP-2056 کولومتری
Coulometry Potetiostat/Galvanostat Model: BHP 2056
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
RDE-500 الکترود دیسک چرخان
Rotating Dick Electrode Model :BHP 500
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
BHP-2090 آنالایزر پرتابل الکتروشیمیایی
Portable Electrochemical Analyser Potentiostat DC Voltametry Model : BHP2090
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
BHP-6601 مولد پالس جریان و فرکانس
Current Pulse Generator-BHP-6601
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
BHP-CL-5220 تستر خوردگی
Corrosion tester Model : BHP-CL-5220
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد
BHP-6601 مولد پالس جریان مدل پلاس
Current Pulse Generator Model: BHP 6601
قیمت: 0 ریال
افزودن به سبد