معرفی شرکت

شركت مهندسی بهپژوه از سال 1371 با هـدف ارائه خدمات مهندسي، ابداع و بومی سازی سیستم های مبتنی بر فنآوری های الکترونیکی و کامپیوتری و همچنین ارائه راهکارهای نوین برای حل معضلات و چالش های موجود در بخش های مدیریت و راهبری ترافیک شهری، کنترل صنعتی و ایمن سازی سامانه های مبادله پیام و داده تأسیس گردید و در ادامه با کسب و ارتقاء دانش پایه جهت رفع نیازهای کشور اقدام به بسط و توسعه امکانات و خدمات خویش در دیگر حوزه های مربوطه شامل طراحی و ساخت آنالایزرهای الکتروشیمیایی، تجهیزات اندازه گیری دقیق، بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی، طراحی و پیاده سازی سیستم های جمع آوری و انتقال داده، سامانه های تله متری و اسکادا در حوزه انرژی، اتوماسیون صنعتی در صنایع فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی و مدیریت هوشمند تأسیسات و تجهیزات (BMS) در صنعت ساختمان و قطار شهری نموده و در این راستا همواره اهتمام ورزیده تا با بهره گيری از متخصصین دانشگاهی و صنعتی و نیز کارشناسان و مشاورین توانمند، منشأ خدمات مفیدی به جامعه کارفرمایی کشور عزیزمان باشد.