اعضاء هیئت مدیره و مدیران
هیئت مدیره
سعید ماجد
سعید ماجد
مدیر عامل
رضا خودسیانی
رضا خودسیانی
رئیس هیئت مدیره
علی ماجد
علی ماجد
نایب رئیس هیئت مدیره
مدیران
رضا خودسیانی
رضا خودسیانی
معاونت فنی و مهندسی
مهرداد نقدی
مهرداد نقدی
IT مدیر
امیر کیانی
امیر کیانی
مدیر امور مالی
امیر صباغی
امیر صباغی
مدیر بازرگانی کالا
اکرمه عبداللهی
اکرمه عبداللهی
مدیر فروش آنالایزر